Referencie

2018

 • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Protipovodňová ochrana intravilánu obce Kráľov Brod – Prekládka VN vedenia
 • BEKOR s.r.o. - Príprava cestnej infraštruktúry Strategický park NITRA, Prekládka VN vedenia
 • Galanta Východ s.r.o. - IBV Galanta Východ - VNK,TS, NNK, VO
 • ODPADOVÁ s.r.o. - Prekládka VN vedenia Čierna Voda
 • Richtárske pole, s.r.o. - IBV Richtárske Pole Galanta - VNK,TS, NNK, VO
 • AVA-stav, s.r.o. - PHAROS Bratislava , Letisko – Verejné osvetlenie
 • United Industries a.s. - Káblová prípojka 1kV pre odberné zariadenie Galanta
 • 3PACK Plastics s.r.o. - NN prívod pre strojov
 • AVA-stav, s.r.o. - Viacúčelová hala AVASTAV
 • AVA-stav, s.r.o. – Prekládka NN Gabčíkovo

2017

 • MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo – Dodávka a montáž trafostanice
 • EL-TRAS spol. s r.o. - Prekládka VN Hrubý Šúr
 • HLG STAV BOTTOLI s.r.o. - Hasičská zbrojnica Bučany
 • HLG STAV BOTTOLI s.r.o. - Výrobná hala CALEARO II etapa -Šamorín
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – Výmena skríň PRIS, RIS v regióne JUH
 • BETONMIX s.r.o. - Dom smútku Gáň
 • BETONMIX s.r.o. - Kompostáreň Dolné Saliby

2016

 • MEGAWATT VILLAMOSIPARI" KFT - SESK K3 EXTESION - SAMSUNG GALANTA - rozšírenie VN rozvodov, Výmena VN rozvodne
 • Otolift Realty, s.r.o. - Výrobná hala B/1 Priemyselný park Palárikovo
 • Tecton Slovakia s.r.o. - Prekládka VN Vedenia Samsung, Galanta
 • Západoslovenská distribučná, a.s. - DS Mostová rek. NNV , TS, VNK
 • Západoslovenská distribučná, a.s. - DS Pusté Uľany OI NNV
 • Západoslovenská distribučná, a.s. - DS Kvetoslavov rek. VN, TS, NNK, NNV
 • Západoslovenská distribučná, a.s. - DS Dunajský Klátov 2x 18 BJ NNK
 • Západoslovenská distribučná, a.s. - DS Šamorín HYPO AQUA aréna VNK
 • Západoslovenská distribučná, a.s. - DS 11798 OI Galanta HODY TS0810-062
 • Západoslovenská distribučná, a.s. - DS11784 OI Horné Saliby TS 0812 004
 • Západoslovenská distribučná, a.s. - DS11368 Sereď Dolnočepenská VN
 • HLG STAV BOTTOLI s.r.o. - Hala na spracovanie ovocia Horné Štitáre

2015

 • ADA WASTE, s.r.o. – VN prípojka a TS "Modernizácia a rozšírenie prevádzky výkupu a spracovania druhotných surovín" Galanta
 • AVA–stav, s.r.o.. – Hotel HVIEZDA Dudince – Prístavba objektu rehabilitačného centra
 • AVA–stav, s.r.o. – Zberný dvor separátov KO a kompostáreň Tešedíkovo
 • AVA–stav, s.r.o. – Popovodňová obnova centrálnej zóny obce Horné Saliby – časť VO
 • AVA–stav, s.r.o. – Rekonštrukcia ČS PH Slovnaft Zamarovce
 • AVA–stav, s.r.o. – Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa – časť VO
 • AVA–stav, s.r.o. – Prístavba budovy Okresného súdu Dunajská Streda
 • AVA–stav, s.r.o. – Vybudovanie technickej infraštruktúry v priemyselnej zóne Sereď Juh v časti VN prípojka a TS
 • Delta stone s.r.o. – Rekonštrukcia TS, VN a NN rozvodov
 • NMH s.r.o. – Elektrifikácia automatických drevoobrábacích liniek
 • NOR: MAALI, s.r.o. – Inštalácia nových technologických zariadení v prevádzke výroby náterových hmôt - Sládkovičovo
 • SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. – Elektrická inštalácia výrobných liniek
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – Výmena skríň PRIS, RIS v správe SEZ JUH Dunajská Streda
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – Zahustenie TS, NNk, VNk, NN vzduch – Jahodná
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – VNk, TS, NNk, NNv – Kráľová nad Váhom
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – Obytná zóna Bilicza NNk – Šaľa
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – Rekonštrukcia NNv – Potônske Lúky
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – NNv ul. Slepá – Matúškovo
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – MO NNv – Sereď
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – MO NNv – Galanta Únovce
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – Rekonštrukcia NNv, NNk – Orechová Potôň

2014

 • AVA-stav, s.r.o. – Bytový dom s polyfunkciou, AVA–stav – Galanta
 • AVA-stav, s.r.o. – Zberný dvor Kalinkovo
 • AVA-stav, s.r.o. – Rekonštrukcia priestorov a zariadení kuchyne, ŠN Sv. Svorada Zobor n.o.
 • AVA-stav, s.r.o. – Rekonštrukcia ČS PH Slovnaft, Púchovská cesta
 • AVA-stav, s.r.o. – Rekonštrukcia ČS PH Slovnaft, Zlaté Piesky
 • AVA-stav, s.r.o. – Prístavba múzea moderného umenia DANUBIANA
 • AVA-stav, s.r.o. – Rekonštrukcia VO v obci Boleráz
 • BETONMIX s.r.o. – Verejné osvetlenie pre Cyklotrasu Dolné Saliby, 2. etapa
 • BETONMIX s.r.o. – Bytový dom pre 5 BJ, Kráľová nad Váhom
 • DAIDONG SLOVAKIA, s.r.o. – Elektrické napájanie haly II, Nitra
 • FIN.M.O.S., a.s. – Údržba verejného osvetlenia v obci Matúškovo
 • HLG STAV BOTTOLI s.r.o. – Preložka VN časti dopravného napojenia na cestu III/05131, Zavar
 • Hotel Galanta, s.r.o. – Prístavba hotela Galanta
 • NOR–MAALI, s.r.o. – Rekonštrukcia skladu surovín, Sládkovičovo
 • SAMIL BALENIE s.r.o. – Inštalácia silových rozvodov, Galanta – Terezov
 • Stavrossa s.r.o. – IBJ Jánovce
 • Západoslovenská distribučná, a.s. – Výmena skríň PRIS, RIS v regióne JUH
 • ZSE Energy Solutions, s.r.o. – Prekládka VN č. l. 366, Dunajská Streda
 • ZSE Energy Solutions, s.r.o. – Úprava VO v križovatke Matúškovo, Cesta I/75 Galanta, obchvat 3. stavba

2013

 • AVA–stav, s.r.o. – Rozšírenie a modernizácia zdravotno – sociálneho centra, Trstice
 • AVA–stav, s.r.o. – Modernizácia VO v obci Pozba
 • B.C.B., s.r.o. – Elektroinštalácia novej výrobnej haly v hliníkovej zlievarni Galanta
 • B.C.B., s.r.o. – Zvýšenie výkonu výroby na sídle B.C.B, Galanta
 • Enermont s.r.o. – Rekonštrukcia NN vedenia, Váhovce
 • Enermont s.r.o. – Oprava VNK, TS, NNK, Vydrany
 • Enermont s.r.o. – Montáž kábla NN a TS, Kolárovo
 • Enermont s.r.o. – Zástavba Nemešsegskej ul. NNK, Dunajská Streda
 • Enermont s.r.o. – Rekonštrukcia NN, Selice
 • Enermont s.r.o. – Rekonštrukcia NN siete, Abrahám
 • Enermont s.r.o. – Zahustenie TS, rekonštrukcia NN, ul. Fučíkova Sládkovičovo
 • Enermont s.r.o. – Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia, ul. Krátka a Bilická Šaľa
 • Enermont s.r.o. – Obytný súbor NN a VO Hrubá Borša
 • FIN.M.O.S., a.s. – Údržba verejného osvetlenia v obci Matúškovo
 • Mesto Galanta – Vonkajšie NN rozvody, Neogoticky kaštieľ Galanta
 • Obec Kráľová nad Váhom – Montáž a demontáž osvetľovacích telies Verejného osvetlenia
 • Obec Kráľová nad Váhom – Montáž a demontáž verejného rozhlasu
 • REMONT SK, s.r.o. – TS 1 a TS 2 Obchvat Galanta
 • Západoslovenská energetika, a.s. – Výmena skríň PRIS región Juh

2012

 • AVA–stav, s.r.o. – Elektroinštalácia silnoprúdu, Výroba náterových hmôt NOR:MAALI Sládkovičovo
 • Eco 3 Energy spol. s r.o. – Aktívny bleskozvod, Farma Košariská
 • Eco 3 Energy spol. s r.o. – Aktívny bleskozvod, Fy. Krajčír s.r.o. Senica
 • Enermont s.r.o. – VN kábel, DS Trhová Hradská
 • Enermont s.r.o. – RSS Juh, Výmena UO
 • Enermont s.r.o. – Rekonštrukcia TS, VN a NN kábel, Trnávka
 • Enermont s.r.o. – Oprava TS, Ohrady
 • Enermont s.r.o. – Oprava NN, Šaľa ul. Dlhoveská
 • Enermont s.r.o. – Jelka, NN a VN kábel
 • Enermont s.r.o. – Rekonštrukcia TS, Tonkovce
 • Enermont s.r.o. – Zahustenie TS a rekonštrukcia NN, Vlčany
 • Enermont s.r.o. – NN a VN kábel, Hurbanova Ves
 • Enermont s.r.o. – Oprava NN, Galanta ul. Kodálya
 • Enermont s.r.o. – Oprava NN, Sládkovičovo ul. Galantská
 • FIN.M.O.S., a.s. – Údržba verejného osvetlenia v obci Matúškovo
 • MONTU, s.r.o. – VN a TS, Sklad ovocia s prístreškom, Zálaba
 • NM Heilig Reality s.r.o. – Dodávka a montáž časti elektro – Výrobno montážny areál – hala č. 2, NMH Sereď
 • NMH s.r.o. – Elektrifikácia automatických drevoobrábacích liniek
 • NOR–MAALI, s.r.o. – M a R, Výroba náterových hmôt NOR:MAALI Sládkovičovo
 • Obec Vlčany – Preložka vedenia VO
 • POSSEID B & T s.r.o. – Napojenie a vyvedenie výkonu FVE, Biolife Galanta
 • POSSEID B & T s.r.o. – Napojenie a vyvedenie výkonu FVE, Poľnonákup Galanta
 • POSSEID B & T s.r.o. – Napojenie a vyvedenie výkonu FVE, Brimac Kráľová nad Váhom
 • POSSEID B & T s.r.o. – Napojenie a vyvedenie výkonu FVE, Bernolákovo
 • POSSEID B & T s.r.o. – Napojenie a vyvedenie výkonu FVE, Rusovce
 • Západoslovenská energetika, a.s. – Výmena skríň PRIS a VRIS, región Juh

2011

 • AJ team, s.r.o. – VN prípojka a TS, Výroba netkaných textílií Polyvlies PP Sereď
 • Eco 3 energy spol. s r.o. – FTVE, Orechová Potôň
 • Eco 3 energy spol. s.r.o. – FTVE, Farma Košariská
 • Eco 3 energy spol. s.r.o. – FTVE, Fy. Krajčír s.r.o. Senica
 • EL.P.M, s.r.o. – Rekonštrukcia vzdušného elektrického vedenia, Selice
 • Enermont s.r.o. – Rekonštrukcia NN vedenia, Dvory nad Žitavou
 • Enermont s.r.o. – Oprava NN vedenia, Javorinka
 • Enermont s.r.o. – Oprava NN vedenia, Pata
 • Enermont s.r.o. – Pokládka NN kábla, Galanta
 • Enermont s.r.o. – Oprava TS, Hoste
 • FIN.M.O.S., a.s. – Údržba verejného osvetlenia v obci Matúškovo
 • Ing. Peter Francisci, SHR – Dodávka a montáž elektroinštalácie, Výrobný objekt EKO paliva Košúty
 • Marius Pedersen, a.s. – Výmena transformátora 250kVa, závod Šulekovo
 • NM Heilig Reality s.r.o. – Dodávka a montáž časti elektro – Výrobno montážny areál NMH Sereď
 • NMH s.r.o. – Zapojenie frézovacích strojov 60kW
 • NOR–MAALI, s.r.o. – Prekládka NN vedenia, Výroba náterových hmôt Sládkovičovo
 • Obec Dolné Saliby – Prekládka NN vedenia pre cyklotrasu
 • Obec Topoľníky – IBV pre 58RD, časť VO
 • POSSEID B & T s.r.o. – FTV Zemplínsky Branč, časť NN, VN, bleskozvod a kamerový systém
 • POSSEID B & T s.r.o. – FTVE Bánovce nad Ondavou, časť VN prípojka
 • POSSEID B & T s.r.o. – FTVE Kalinovo, časť NN, VN, bleskozvod a kamerový systém
 • POSSEID B & T s.r.o. – FTVE Michalovce, časť VN prípojka
 • SAMIL BALENIE, s.r.o. – silnoprúdové rozvody, Výroba polystyrénu a sklad hotových výrobkov
 • STAVECO – stavebná a.s. – Prípojka elektro a bleskozvod, ATS, R1 Tekovské Nemce

2010

 • Enermont s.r.o. – IBV od Trnavy – Špačince
 • Enermont s.r.o. – NN rozvody a VO, Hrubá Borša
 • Enermont s.r.o. – Oprava NN v obci Jelka
 • Enermont s.r.o. – Rekonštrukcia NN a DP, Galanta
 • Enermont s.r.o. – Úprava VN Rohovce – Šamorín
 • Foxconn Slovakia, spol. s r.o. – Dodávka a napojenie prípojníc CANALIS
 • Foxconn Slovakia, spol. s r.o. – Dozbrojenie rozvádzačov
 • Ing. Peter Francisci, SHR – VN prípojka a TS
 • KOLEK, s.r.o. – 22kV prípojka, TS a NN rozvody pre „Kompostárň Galanta – Zámocká Lúka“
 • KOVMAST, s.r.o. – Realizácia rekonštrukcia a modernizácie VO v obci Matúškovo
 • LOCALSTAV, s.r.o. – Rekonštrukcia technickej infraštruktúry a zlepšenie vzhľadu obce Matúškovo – časť SO05–7, SO02–6, SO03–5
 • NM Heilig Reality s.r.o. – Dodávka a montáž časti elektro „Výrobno–montážny areál NMH, Sereď“
 • NM Heilig Reality s.r.o. – VN a NN prípojka pre „Výrobno–montážny areál NMH, Sereď“
 • Obec Ohrady – VO a NN prípojky k stavebným parcelám, nová obytná zóna 37xRD
 • Obec Vrakúň – Realizácia VO v lokalite Forrád
 • SAMIL BALENIE, s.r.o. – Obnovenie objektu výroby obalových tvaroviek, Galanta – Terezov
 • Samosprávy obcí – Rekonštrukcia VO, výmena vedenia za izolovaný dvojvodič
 • Staveco – stavebná a.s. – Novostavba nájomného BD s 8BJ v obci Tôň
 • Staveco – stavebná a.s. – Prestavba nebytových priestorov na polyfunkčný objekt so 14Bj v obci Kameničná
 • Staveco – stavebná a.s. – Výstavba 4BJ prestavbou nebytových priestorov a nadstavba 4 bytov v zabudovanom podkroví, Šahy
 • ZELTOP spol. s r.o. – Hospodársky dvor Mostová – 22KV káblová prípojka a transformačná stanica

2009

 • Arda Slovakia, s.r.o. – Výroba plastových okien Sereď – dodávka a montáž časti elektro
 • DAIDONG SLOVAKIA, s.r.o. – Výrobná hala, Nitra
 • DAIDONG SLOVAKIA, s.r.o. – Napojenie strojov vo výrobnej hale
 • Enermont s.r.o. – Bratislava EMPORIA TOWERS, 22kV prípojka
 • Enermont s.r.o. – Selice, oprava VN vedenia
 • Enermont s.r.o. – Galanta, Nová Doba – rekonštrukcia NN vedenia
 • Enermont s.r.o. – IBV Záhumienky – NN rozvody pre NSO
 • Gastrocoop spol. s r.o. – NSO Gáň, montáž VO
 • Marius Pedersen, a.s. – Prekládka blokovej TS, typ EH1 v.č.: 179/2007
 • PRO – HAND, s.r.o. – Šaľa – Veča, ul. Nitrianska, elektroinštalácia a bleskozvod polyfunkčného objektu
 • STAVECO – stavebná a.s. – Novostavba nájomných BD s 2x6BJ v obci Čalovec
 • STAVECO – stavebná a.s. – Novostavba nájomných BD s 15Bj v obci Veľké Kosihy
 • STAVECO – stavebná a.s. – Polyfunkčná budova firmy PHOBOS, Šaľa
 • VENDA STAV, s.r.o. – Daidong Slovakia, Nitra – Hala pre údržbu
 • VIDAT car, spol. s.r.o. – Obchodné centrum SLOVODEV, Galanta – el. inštalácia a bleskozvod
 • YURA Eltec Corporation Slovakia, s.r.o. – El. inštalačné práce vo výrobnej hale
 • Západoslovenská energetika, a.s. – Bratislava Vrakuňa, posilovacie vývody NN
 • Západoslovenská energetika, a.s. – Trstice, zahustenie TS, rekonštrukcia a rozšírenie NN vedenia

2008

 • BARO, spol. s r.o. – VN prípojka – ČOV, Galanta
 • B.C.B., s.r.o. – Zvýšenie výkonu TS
 • BIG Šaľa, s.r.o. – Šaľa – IBV Lužná
 • IN VEST s.r.o. – Výrobná hala EURO DABO Šaľa – Veča, realizácia TS, VN, vonkajšie NN rozvody a VO
 • PPA INŽINIERING, s.r.o. – SHIN HEUNG PRECISION SLOVAKIA s.r.o. – Káblová prípojka VN, Šaľa
 • SAMIL BALENIE, s.r.o. – Premiestnenie výrobných strojov
 • SUN JIN TECH CO., s.r.o. – Dodávka a montáž elektroinštalácie v rozšírení čistých priestorov firmy HANSOL – II. Etapa, Dodávka a montáž požiarneho systému EPS HOCHIKI firmy HANSOL – II. Etapa (SO110)
 • Západoslovenská energetika, a.s. – Vrbová nad Váhom – Zahustenie TS

2007

 • B.C.B., s.r.o. – Prístavba lisovne a skladu k zlievarni Al profilov, Galanta – el. inštalácia a bleskozvod
 • ELSPOT s.r.o. – Špot Zoltán – Závlaha na p. č.: 744/9 – kataster Hurbanova Ves
 • Ing. Vincent Iványi – AGRISEM, s.r.o. – Čistiaca stanica osív, napojenie NN a VN, prevádzka Sládkovičovo
 • Marius Pedersen, a.s. – VN prípojka a TS 1000kVA, Prevádzka Galanta
 • Obec Hrubá Borša – IBV pri ihrisku časť elektro – SO 05.5.3OS rekonštrukcia 22kV vedenia
 • SONY SLOVAKIA,spol. s.r.o. – Výrobná hala Trnava
 • STAVECO – stavebná a.s. – Rekonštrukcia pre pracovisko Kardiocentra v priestoroch Nemocnice Nitra, ul. Špitalská
 • SUN JIN TECH CO., s.r.o. – VN prípojka a TS 1000kVA a el. inštalácia výrobnej haly SAMIL BALENIE s.r.o., Galanta
 • VODOMONT – VS, a.s. – Výstavba technickej infraštruktúry priemyselné zóny v Kráľovej nad Váhom
 • Západoslovenská energetika, a.s. – Boldogrozšírenie NN a VO

2006

 • AQUAMONT spol. s r.o. – Verejné osvetlenie IBV, Jozefovský hon Kráľová nad Váhom
 • Enermont s.r.o. – IBV Sládkovičovo, Zátišie – TS, VN, NN
 • PRODISTAV s.r.o. – Obchodné centrum TESCO Galanta, VN a TS, NN, VO
 • PRO – HAND, s.r.o. – Výrobno – prevádzkový areál, Kráľová nad Váhom
 • SEWON ECS Slovakia s.r.o. – Elektroinštalácia vo výrobnej hale, Lednické Rovné
 • SEWON ECS Slovakia s.r.o. – Bleskozvod a vnútorná inštalácia – Hlohovec
 • SONY SLOVAKIA,spol. s r.o. – Výrobná hala, Trnava
 • SUN JIN TECH CO., s.r.o. – Výrobná hala, MOBIS Žilina
 • STAVECO – stavebná a.s. – Technická infraštruktúra (NN prípojka a VO) v obci Kráľová nad Váhom
 • TZB GLOBAL, s.r.o. – TS a VN, prevádzka Malá Mača