Služby

PREDAJ ELEKTROINŠTALAČNÉHO MATERIÁLU:

 • Široký sortiment inštalačného materiálu NN a VN v mieste našej prevádzky v Galante na ul. Šafárikovej.

ELEKTROPROJEKCIA:

 • EZ NN a VN
 • EZ podliehajúcich dozoru Banského úradu v rozsahu: nadzemné objekty.

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE:

 • montáž vysokonapäťových nadzemných a podzemných vedení
 • montáž TS
 • montáž NN vedení a zariadení bez obmedzenia
 • podliehajúce dozoru Banského úradu.

VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK:

 • EZ s prevádzkovým napätím do 52kV v objektoch bez nebezpečenstva a s nebezpečenstvom výbuchu vrátane bleskozvodov
 • EZ podliehajúcich dozoru Banského úradu v rozsahu: nadzemné objekty na pracovné stroje.

PRENÁJOM ZARIADENÍ:

 • Plošina INREKA na podvozku IVECO - pracovná výška do 14m
 • Plošina APACHE na podvozku IVECO 4x4 – pracovná výška do 16m
 • IVECO s hydraulickou rukou - nosnosť HR 8t, nosnosť valníka 9,8t
 • Rýpadlo CAT-E - hĺbenie káblových rýh, vŕtanie do hĺbky 2m, D30, D60.