0

rokov na trhu

27 433

metrov položeného VN kábla
za rok 2021

168 588

metrov položeného NN kábla
za rok 2021

Elektroinštalačné práce VN do 110 kV

 • VN prípojky, VN prekládky
 • Montáž TS

Elektroinštalačné práce NN

 • Montáž NN vedení a zariadení bez obmedzenia
 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž verejného osvetlenia
 • Inteligentná elektroinštalácia SMART

Elektroprojekcia

 • Elektrické zariadenie VN
 • Elektrické zariadenie NN

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok

 • EZ s napätím do 52 kV

Predajňa elektroinštalačného materiálu

 • Široké spektrum elektroinštalačného materiálu VN + NN
 • otvaracia doba pondelok - piatok 7:00 - 16:00
 • tel: +421 901 756 010

Elektroinštalačné práce VN do 110 kV

 • VN prípojky, VN prekládky
 • Montáž TS

Elektroinštalačné práce NN

 • Montáž NN vedení a zariadení bez obmedzenia
 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž verejného osvetlenia
 • Inteligentná elektroinštalácia SMART

Elektroprojekcia

 • Elektrické zariadenie VN
 • Elektrické zariadenie NN

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok

 • EZ s prevádzkovým napätím do 52kV v objektoch bez nebezpečenstva a s nebezpečenstvom výbuchu vrátane bleskozvodov

Predajňa elektroinštalačného materiálu

 • Široké spektrum elektroinštalačného materiálu VN + NN
 • otváracia doba:
 • Pondelok - Piatok
 • 7:00 - 16:00
 • tel: +421 901 756 010

Certifikáty

 • OPRÁVNENIE
 • CERTIFIKÁTY ISO
 • OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
 • ODBORNÉ ŠKOLENIE
 • CERTIFIKÁTY O ODBORNOM PRESKÚŠANÍ

Referencie

Už pomaly 3 dekády sa venujeme okrem projekcie aj realizáciám. Pozrite si naše najvýznamnejšie realizácie.

Maloobchod a veľkoobchod

 • Široký sortiment inštalačného materiálu NN a VN v mieste našej prevádzky v Galante na ul. Šafárikovej č.443/16.
 • otváracia doba:
 • Pondelok - Piatok
 • 7:00 - 16:00
 • tel: +421 901 756 010