Stavbyvedúci energetických stavieb

Základné informácie o pracovnej pozícií

 • Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
 • Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 400 € mesačne
  Celková výška mzdy sa odvíja od skúseností a schopností uchádzača, dohodnutá na osobnom pohovore.
 • Počet voľných miest: 1
 • Dátum nástupu na voľné pracovné miesto: ihneď

Náplň práce

 • riadenie výstavby na zadanej stavbe podľa odsúhlaseného harmonogramu prác
 • koordinácia prác, dodávok a služieb, zadávanie objednávok pre výstavbu
 • kontrola kvality a množstva vykonaných prác
 • vedenie stavebného denníka
 • komunikácia s investorom
 • komunikácia so subdodávateľmi
 • identifikácia a riadenie rizík na projekte
 • kontrola dodržiavania technických, technologických postupov
 • sledovanie a zdokumentovanie zmien projektu
 • riadenie prác subdodávateľov
 • zodpovednosť za plnenie BOZP, OPP a ochranu životného prostredia

Požiadavky na zamestnanca

 • Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Prax: aspoň 5 rokov
 • Certifikáty: Osvedčenie (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (§ 15 ods. 1)
 • Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno
 • Cudzí jazyk: maďarský - elementárna A1 a A2
 • Vodičské oprávnenie: skupina B
 • Všeobecné spôsobilosti: vedenie ľudí
 • Osobnostné predpoklady: spoľahlivosť
 • Vodičské oprávnenie: skupina B

Ďalšie požiadavky

 • osvedčenie SKSI o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho energetické a iné liniove stavby, elektrotechnické zariadenia.
 • NUTNOSŤ schopnosť plánovať a organizovať prácu, riešiť problémy
 • samostatnosť
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • schopnosť viesť tím ľudí
 • vysoká odolnosť voči stresu
 • spoľahlivý a zodpovedný prístup

Kontaktná osoba